XYZ / XYZ

(2016)

Popis jednotlivých druhů chromozomů. Nositelem chromozomu X je muž i žena. Ženy mají dva chromozomy X. Muži mají chromozomy X a Y. Chromozom Z se vyskytuje u některých druhů zvířat. Ovšem existují i určité typy lidí, kteří jsou nositelem chromozomu Z. Jsou to například politici, mafiáni či nadřízení některých korporací. Uvedený soubor fotografií není s významem chromozomů slučitelný, nýbrž pouze a jen popisný. Veškerý text k souboru není založen na zdiskreditování výše zmíněných typů lidí, ale pouze parafrází věty George Orwella – Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější.