O MNĚ / ABOUT ME

 

Narozen v roce 1992 a pocházející z Uherského Hradiště. Vystudoval obor Výrobní inženýrství na Fakultě technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Zpočátku své tvorby, od roku 2010, se samostudiem věnuje výhradně analogové fotografii. Později pokračuje i s digitální fotografií a zabývá se černobílým procesem zpracování negativů i pozitivů. Po nějaké době se vrací zpět k analogové fotografii i jejímu klasickému zpracování. Základem jsou pro něj přírodní světelné podmínky, černobílý film a Zenit.

Postupně začíná tvořit inscenované soubory s důrazem na koncept a myšlenku, což je vždy základním prvkem celého souboru. Nejčastějším motivem jeho tvorby je žena uprostřed syrové atmosféry. Ve svých souborech fotografií často uplatňuje minimalismus, metaforu, geometrii a kontrast společně se zrnem, na čemž si zakládá svůj rukopis.

/

He was born in 1992 in Uherské Hradiště (Czech Republic). He finished engineering study of the Faculty of Technology at the Tomas Bata University in Zlin.

At the beginning of his artistic career, from 2010, is devoted especially to analog photography. Later he continues with digital photography and he deal with black and white process of processing negatives and positives. After some time he returns back to analog photography and its classical processing. The basis for him is natural lighting, black and white film and Zenit.

Begins to form a staged photography with an emphasis on the concept and idea what is always an basic element of the whole set. The most frequent motive of his work is a woman in the middle of freezing atmosphere. In his works he often uses minimalism, metaphor, geometry and contrast along with film grain, on which based his manuscript.