EXISTENCE / EXISTENCE

(2018)

V hlavě ZMATEK a nevědění co sama se sebou. Jakoby ztratila neuchopitelný kousek sebe, který se snaží slepě najít. Jak vůbec vypadá to její JÁ? Zamotaná v bludném kruhu, ze kterého hledá cestu ven. Marně! Protože s falešnou nadějí následuje bludný kruh č.2 a pak 3. Je to smyčka – ZACYKLENOST. Dokonce to vypadá, že nenajde ani jediný náznak odpovědí na její existenciální otázky: Kdo jsem? Co chci? A co my – nejsme náhodou také tak trochu…ZTRACENÍ?

/

CONFUSION in the head and not-knowledge what to do with herself. As if she lost a piece of herself which trying to find blindly. And how does her „ME“ looks like? Tangled in a vicious circle, from which she is looking for a way out. Vainly! Because with the false hope follows the vicious circle No. 2 and then 3. It is a loop – CERTAIN CYCLE. It even looks like that will not find an inkling of answers to her existential questions: Who I am? What I want? And what we – aren’t we also a little bit…LOST?